Historia kościoła parafialnego

Kościół parafialny Św. Jadwigi, wzmiankowany w 1283 r. Obecny gotycki wzniesiony na przełomie XV i XVI w., odbudowany po pożarze w 1609 r., ok. 1681 r., ponownie przebudowany w 1773 r., restaurowany w XIX w. Orientowany, murowany, jednonawowy, oskarpowany, z zachodnią wieżą zwieńczoną renesansową attyką. Wnętrze nawy nakryte sklepieniem kolebkowym z lumetami, prezbiterium zaś sklepieniem krzyżowo-żebrowynn. Skromne wyposażenie barokowe, pochodzi z 1. poł. XVIII w

Więcej zdjęć    

Parafia Przedborowa